» REALIZACJE

Najważniejsze zrealizowane przez nas inwestycje to:


Inwestycja: Remont linii 20 kV Wrocław /Park Popowice/
Realizacja: 08.2012 r.
Zlecający: PKP Energetyka. Zakład Dolnośląski.
Podwykonawca: Instal-Big s.c.
Zakres robót: Budowa 6 szt. fundamentów studniowych.
Inwestycja: Budowa dwóch stanowisk fundamentów
studniowych o gł. 5,8 mb. na przejściu koryta rzeki Narew /Ostrołęka/

Realizacja: 08 - 09.2012 r.
Zlecający: Tehmar- Suwałki
Podwykonawca: Instal-Big s.c.
Zakres robót: wykonanie fundamentów studniowych szt. 2.


Inwestycja: Remont stacji transformatorowej "Olecko"
Realizacja:
1 etap 11.2011 do 04.2012 r.
2 etap 06.2012 r.
Zlecający: ZWSE Białystok
Podwykonawca: Instal-Big s.c.
Zakres robót:
1. Wykonanie fundamentu pod maszt stacji przekaźnikowej.
2. Wykonanie fundamentu pod transformator mocy 110/15 kV szt.2.
3. Wykonanie fundamentu pod transformator potrzeb własnych szt. 2.
Inwestycja: Budowa linii energetycznej 400 kV Wrocław-Świebodzice.
Realizacja: 07 - 09. 2011 r.
Zlecający: Selpol S.A. Łódź
Podwykonawca: Instal-Big s.c.
Zakres robót: Żelbetowe fundamenty wylewane, odwodnienie wykopów przy pomocy igło-filtrów i studni depresyjnych.


Inwestycja : TEATR WIELKI w Łodzi
Generalny Wykonawca : INSTAL-Big s.c.
Biuro Projektowe : ARCHITEKTON Sp. z o.o. w Łodzi
Zakres prac : Budowa podziemnego zbiornika p.-poż. o objętości 1000 m3 wraz z infrastrukturą przyłącz wodno-kanalizacyjnych i techniką monitorowania stanu napełnienia zbiornika, nawierzchnia parkingowa 1140 m2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Inwestycja : TEATR WIELKI w Łodzi
Generalny Wykonawca : Tervent Sp. z o.o. w Łodzi
Podwykonawca : INSTAL-Big s.c.
Zakres prac : Instalacja wentylacji i klimatyzacji, wolno stojące czerpnie powietrza.

Inwestycja : Pawilon Handlowy COMFORT w Łodzi
Generalny Wykonawca : Budus S.A. w Katowicach
Podwykonawca : INSTAL-Big s.c.
Zakres robót : Instalacja wewnętrzna wody hydrantowej, centralne ogrzewanie, węzeł cieplny, montaż central wentylacyjnych, instalacja wentylacji.

Inwestycja : Budowa linii energetycznej 400kV Siemkowice
Generalny Wykonawca : Selpol S.A. w Łodzi
Podwykonawca : INSTAL-Big s.c.
Zakres prac : Scalanie konstrukcji kratowych słupów.Inwestycja : Budowa linii energetycznej 110kV w Bielsku Podlaskim-Narew
Generalny Wykonawca : ZWSE Białystok
Podwykonawca : INSTAL-Big s.c.
Zakres prac : Roboty ziemne i żelbetonowe polegające na budowie fundamentów pod słupy linii wysokiego napięcia.

Inwestycja: Budowa linii energetycznej 2*110 kV Krzewina -Margonin -Chodzież
Generalny wykonawca: PBE Elbud Gdańsk S.A
Podwykonawca: Instal-Big s.c.
Zakres robót: Budowa fundamentów studniowych pod słupyInwestycja: Budowa linii energetycznej 400 kV Poznań-Kórnik
Podwykonawca: Instal-Big s.c.
Zakres robót: Budowa fundamentów pod słupyInwestycja: Budowa linii energetycznej 110kV Zagrodno-Złotoryja
Zlecający: SELPOL S.A. w Łodzi
Podwykonawca: INSTAL-Big s.c.
Zakres robót : Montaż fundamentów prefabrykowanychPozostałe zrealizowane inwestycje :
 • kotłownia gazowa - 400 kW w Konstantynowie Łódzkim,
 • kotłownia na zrębki - 2MW w Walichnowy,
 • sieć ciepłownicza preizolowana zasilająca osiedle bloków spółdzielni mieszkaniowej, węzły cieplne w Konstantynowie Łódzkim,
 • roboty ziemne i żelbetowe polegające na budowie fundamentów pod słupy linii wysokiego napięcia na terenie kilku województw,
 • scalanie, montaż konstrukcji kratowej słupa wysokiego napięcia na terenie kilku województw,
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną dla zakładów produkcji drewna w Janowicach k/Piątku.
 • sieć tryskaczową dla obiektu TESCO,
 • przyłącza wodociągowo- kanalizacyjne i sieć hydrantów w pawilonie handlowym AGATA Meble w Łodzi
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne, sieć: hydrantowa, c.o., wentylacji, klimatyzacji oraz węzeł cieplny w budynku COMFORT przy Tesco w Łodzi.


 • Wykonano przy udziale firmy P.P.H.iU. "ISKRO-BUD" s.c z m.Gostynin

 • fundamenty studniowe (o wym:3200/300/11000mm) pod slupy linii energetycznej 110 kV w m. Milejczyce dla ZWSE BIAŁYSTOK - lata 2015-2016
 • pogrążanie metodą studniarską żelbetowego dołu kompensacyjnego o wym: 2400 x 5300 na głębokość 11000 mm (grubość ściany 750 mm) dla firmy produkującej profile zamknięte w m. Gostynin - 2017 rok
 • pogrążanie metodą studniarską żelbetowego dołu kompensacyjnego o wym: 2400 x 5300 na głębokość 16150 mm (grubość ściany 1000 mm) dla firmy produkującej profile zamknięte w m. Gostynin - 2018 - 2019 rok
» KONTAKT NA SZYBKO93-521 Łódź ul.Strycharska 5 lok. 36
tel. kom. 604 226 407

e-mail : instal_big@op.pl
e-mail : instalbig@instalbig.pl

» PIIBwebdesign by  rabex.com.pl